Qastroezofageal reflüks

Qastroezofageal reflüks nədir?

Qastroezofageal reflüks xəstəliyi mədə kütləsinin qida borusuna yığılaraq xoşagəlməz simptomlara səbəb olmasıdır.
Qida borusu ağız boşluğunu mədə ilə birləşdirən əzələ borusudur.

Read More