Bariatrik cərrahiyyə və bariatrik əməliyyat

Bariatrik əməliyyat nədir?

Bariatrik əməliyyat və ya bariatriya – piylənmənin cərrahi müdaxilə yardımı ilə müalicə metodikasıdır. Piylənmə sadəcə xoşagəlməz problem deyil, həm də pasiyentin sağlamlığına ciddi təhlükə yaradan xəstəlikdir. Bir çox hallarda,o cümlədən konservativ təbabətin və dietologiyanın metodları tükənmişsə, bariatriyaya üz tutulur. Bariatrik cerrahiyye – təhlükəsiz və effektli müasir cərrahi müalicə metodudur.

Read More