Laparoskopik Sleeve Gastrectomy (boruvari mədə rezeksiyası), Laparoskopik Ru-en-Y Gastric Bypass -Piylənmə xəstəliyi zamanı.