Laparoskopik sagtərəfli, soltərəfli və total colectomy – yoğun bağırsaq xərçəngi zamanı,