Laparoskopik Nissen Fundoplikasiyası – diafraqmal yırtıq və qastroezofagiyal reflüks zamanı,