Laparoskopik biliodigestiv anastomozlar və xolesistektomiya – öd yolları və öd daşı xəstəliyi zamanı,