Laparoskopik Mədə Rezeksiyası – mədə xərçəngi zamanı, mədənin xora xəstəliyi zamanı
Laparoskopik Sleeve Gastrectomy (boruvari mədə rezeksiyası), Laparoskopik Ru-en-Y Gastric Bypass -Piylənmə xəstəliyi zamanı.
Laparoskopik sagtərəfli, soltərəfli və total colectomy – yoğun bağırsaq xərçəngi zamanı,
Laparoskopik biliodigestiv anastomozlar və xolesistektomiya – öd yolları və öd daşı xəstəliyi zamanı,
Laparoskopik exinokokketomiya – qaraciyər exinokokkozu zamanı,
Laparoskopik TAP, TEPP- qasıq yırtıqları zamanı,
Laparoskopik appendektomiya -appendisitlər zamanı,
Laparoskopik İleokolik bypass – xponiki qəbizlik zamanı,
Laparoskopik LAR – düz bağırsaq xərçəngi zamanı,
Laparoskopik Nissen Fundoplikasiyası – diafraqmal yırtıq və qastroezofagiyal reflüks zamanı,
Laparoskopik Heller-Dor əməliyyatı – qida borusu axalaziyası zamanı və s.